ϝ
ULTIMA THESIS DE AMORE

Therefore, o my Son, be thou wary, not bowing before the false Idols and ideals, yet not flaming forth in Fury against them, unless that be thy Will.

But in this Matter be prudent and be silent, discerning subtly and with acumen the nature of the Will within thee; so that thou mistake not Fear for Chastity, or Anger for Courage. And since the fetters are old and heavy, and thy Limbs withered and distorted by reason of their Compulsion, do thou, having broken them, walk gently for a little while, until the ancient Elasticity return, so that thou mayst walk, run, and leap naturally and with Rejoicing.

Also, since these Fetters are as a Bond almost universal, be instant to declare the Law of Liberty, and the full Knowledge of all Truth that appertaineth to this Matter; for if in this only thou overcome, then shall all Earth be free, taking its Pleasure in Sunlight without Fear or Phrenzy. Amen.

 

Index | α Apologia | β De Arte Kabalistica | γ De Vite Corrigenda | δ Legenda de Amore | ε Gesta de Amore | ϝ Ultima Thesis de Amore | ζ De Natura Sua Percipienda | η Altera de Via Naturae | θ Quo Modo Natura Sua est Legenda | ι De Somniis α Causa per Accidens | κ De Somniis β Causa per Naturum | λ De Somniis γ Vesitmenta Horroris | μ De Somniis δ Sequentia | ν De Somniis ε Clavicula | . . .