ΘΕΛΗΜΑ
Scholarship of Thelema

The Technical Writings of Aleister Crowley

Publications in Class B

 1. The Book of Thoth
 2. Liber O vel Manus et Sagittae
 3. Liber E vel Excercitiorum
 4. Liber Turris vel Domus Dei
 5. Khing Kang King - The Classic of Purity
 6. De Nuptis Secretis Deorum cum Hominibus
 7. Liber Librae - The Book of the Balance
 8. Qabalah
 9. Liber Israfel
 10. The Voice of the Silence / The Two Paths / The Seven Portals
 11. On the Tarot
 12. Liber Chanokh
 13. Liber Gaias - A Handbook of Geomancy
 14. An Open Letter to those who may wish to join the Order
 15. Concerning Death
 16. Liber CXI vel Aleph, The Book of Wisdom or Folly
 17. A Master of the Temple
 18. De Natura Deorum
 19. De Homunculo
 20. Liber CDLI - Eroto-comatose Lucidity
 21. One Star in Sight sub figurâ CDLXXXIX
 22. Sepher Sephiroth
 23. Liber Βατραχοφρενοβοοκοσμομαχια
 24. Liber Artemis Iota vel de Coitu Scholia Triviæ
 25. Liber 777 vel Prolegomena Symbolica Ad Systemam Sceptico-Mysticæ Viæ Explicandæ, Fundamentum Hieroglyphicum Sanctissimorum Scientiæ Summæ
 26. Liber Viarum Viæ
 27. תישארב, Liber Viæ Memoriæ

 

Additional Reading

Read about the course of study which includes these documents
A Syllabus of the Official Instructions of A∴ A∴ Hitherto Published
Curriculum of A∴ A∴ in Appendix I of ABA


Study further the system in which these documents participate in
Magick Without Tears
Magick in Theory and Practice

And there is much more available at The Libri of Aleister Crowley

 

Books

These libri appear in several published works, including