ΘΕΛΗΜΑ
Official Rituals and Instructions of Thelema

The Technical Writings of Aleister Crowley

Publications in Class D

 1. Liber III vel Jugorum
 2. Liber V vel Reguli
 3. 8th Aether Liber CCCCXVIII
 4. Liber NU
 5. Liber Graduum Montis Abiegni
 6. Liber IAO
 7. The Star Ruby
 8. Liber Septem Regum Sanctorum, Ritual XXVIII, The Ceremony of the Seven Holy Kings
 9. The Star Sapphire
 10. The Mass of the Phœnix
 11. LIBER LXI VEL CAUSÆ
 12. Liber Testis Testitudinis vel Ayin Daleth
 13. Liber כ ף, Αγαπη Αζοθ Sal Philosphorum, The Book of the Unveiling of the Sangraal
 14. Liber Cadaveris, Ritual CXX, Of passing through the Tuat
 15. Liber Astarté vel Liber Berylli
 16. Liber Collegii Sancti
 17. Liber ק vel Gnosticorum Missa Minor
 18. Liber Resh vel Helios
 19. Liber RU vel Spiritus
 20. Liber A vel Armorum
 21. Liber Siloam
 22. Liber HAD
 23. Liber DCLXXI vel Pyramidos
 24. Liber DCLXXI vel ThROA
 25. Liber Samekh Theurgia Goetia Summæ, Congressus cum Dæmone
 26. Liber Collegii Internii
 27. Liber IOD
 28. The Greek Qabalah

 

Additional Reading

Read about the course of study which includes these documents
A Syllabus of the Official Instructions of A∴ A∴ Hitherto Published
Curriculum of A∴ A∴ in Appendix I of ABA


Study further the system in which these documents participate in
Magick Without Tears
Magick in Theory and Practice

And there is much more available at The Libri of Aleister Crowley

 

Books

These libri appear in several published works, including