FIXME Tiu paĝo ankoraŭ ne plene tradukiĝis. Bv. helpi kompletigi la tradukon.
(forigu tiun alineon post fintraduko)

Metadatumoj » Aleister Crowley » Libers » Liber Liberi vel Lapidis Lazuli Adumbratio Kabbalae Aegyptiorum sub figurâ VII

Konordordo » Aleister Crowley » Libers » Liber Liberi vel Lapidis Lazuli Adumbratio Kabbalae Aegyptiorum sub figurâ VII

Aleister Crowley » Libers » Liber Liberi vel Lapidis Lazuli Adumbratio Kabbalae Aegyptiorum sub figurâ VII

Liber Liberi vel Lapidis Lazuli Adumbratio Kabbalae Aegyptiorum sub figurâ VII

Estanta la Volontula Emancipiĝo de certa Demandita Adepto de sia Konspiro. Ĉi tiuj estas la Naskiĝo-Vortoj de Majstro de la Templo.

Liber Liberi vel Lapidis Lazuli Adumbratio Kabbalae Aegyptiorum sub figurâ VII
Sigillum Sanctum Fraternitatis A∴A∴

A∴A∴

Publikigado en Klaso A.

1. En mia soleco venas -

2. La sono de fluto en maldikaj arboj, kiuj havas la plej altajn montetojn.

3. Eĉ el la kuraĝa rivero ili atingas la randon de la dezerto.

4. Kaj mi vidas Pan.

5. La neĝoj estas eternaj supre, supre -

6. Kaj ilia incenso fumas supren en la nazotruojn de la steloj.

7. Sed kion mi devas fari kun ĉi tiuj?

8. Nur al mi la malproksima fluto, la konservanta vidado de Pan.

9. Ĉiuflanke Pan al la okulo, al la orelo;

10. La parfumo de Pan, la gusto de li tute plenigas mian buŝon, tiel ke la lango ekbrilis en strangan kaj monstran paroladon.

11. La brakumo de li intensa en ĉiu centro de doloro kaj plezuro.

12. La sesa interna senso aflame kun la intima mem de Li,

13. Mi mem falis malsupren la abismon de esti

14. Eĉ al la abismo, neniigo.

15. Fino al soleco, kiel al ĉiuj.

16. Pan! Pan! Io Pan! Io Pan!


1. Mia Dio, kiel mi amas Vin!

2. Kun la vehementa apetito de besto, mi ĉasas Vin tra la Universo.

3. Vi staras kvazaŭ sur pinto, ĉe la rando de iu fortikigita urbo. Mi estas blanka birdo, kaj mi iras sur Vi.

4. Vi estas Mia Amanto: Mi vidas Vin kiel nimfo kun siaj blankaj membroj etenditaj de la fonto.

5. Ŝi kuŝas sur la musko; ne ekzistas alia krom ŝi:

6. Art Vi Ne Pan?

7. Mi estas Li. Ne parolu, ho mia Dio! Lasu la verkon plenumi silente.

8. Mia krio de doloro estu kristaligita en iomete blankan kafon por forkuri en la arbaron!

9. Vi estas centaŭro, ho mia Dio, el la violkoloraj floroj, kiuj kronas Vin al la hufoj de la ĉevalo.

10. Vi estas pli malfacila ol hardita ŝtalo; Ne ekzistas diamanto apud Vi.

11. Ĉu mi ne cedis ĉi tiun korpon kaj animon?

12. Mi vokas vin per daga desegnita tra mia gorĝo.

13. Lasu la sangon de la sango senpremi Vian sangan soifon, ho mia Dio!

14. Vi estas iom blanka kuniklo en la nokta tavolo.

15. Mi estas pli granda ol la vulpo kaj la truo.

16. Donu al mi Viajn kisojn, ho Sinjoro, Dio!

17. La fulmo venis kaj levis la malgrandan ŝafaron.

18. Estas lango kaj flamo; Mi vidas, ke tridente marŝas super la maro.

19. Fenikso havas ĝian kapon; sube estas du porkoj. Ili lanĉas malvirtulojn.

20. Mi parolos Vin, Ho malgranda griza dio, se Vi ne gardos!

21. De griza al oro; de la oro al la rando de la oro de Ofir.

22. Mia Dio! sed mi amas Vin!

23. Kial vi flustris tiom dubindajn aferojn? Ĉu vi timas, ho kora kavo, Kornobulo, kolono de fulmo?

24. De la fulmo falos perloj; el la perloj nigraj makuloj de nenio.

25. Mi bazis ĉion sur unu, unu en nenio.

26. Eniru, ho mia Dio, mia Dio!

27. Ho, ho granda suno de gloro, tranĉu ĉi tiujn palpebrojn!

28. Naturo mortos; Ŝi kaŝas min, fermante miajn palpebrojn kun timo, Ŝi kaŝas min de Mia detruo, Ho Vi malfermas okulon.

29. O iam ploranta!

30. Ne Isis, mia patrino, nek Osiris mem; sed la incestuosa Horus transdonita al Tifono, do mi estu!

31. Tie pensis; kaj penso estas malbona.

32. Pan! Pan! Io Pan! sufiĉas.

33. Ne falu en la morton, ho mia animo! Pensu, ke morto estas la lito, en kiu vi falis!

34. Kiel mi amas Vin, ho mia Dio! Precipe estas vehera paralela lumo de malfinio, vilely disvastigita en la nebulo de ĉi tiu menso.

35. Mi amas Vin.
Mi amas Vin.
Mi amas Vin.

36. Vi estas bela afero pli ol virino en la kolumno de ĉi tiu vibro.

37. Mi pafas vertikale kiel sago, kaj fariĝos Supre.

38. Sed ĝi estas morto kaj la flamo de la piro.

39. Supreniru en la flamo de la piro, ho mia animo! Via Dio estas kiel la malvarma malpleno de la plej alta ĉielo, en kiu vi radiatas vian malgrandan lumon.

40. Kiam Vi konos Min, malplena Dio, mia flamo tute finiĝos en Via granda NOX

41. Kion vi estos, mia Dio, kiam mi ĉesos ami Vin?

42. Vermo, nenio, nuda korno!

43. Sed Ho! Mi amas Vin.

44. Mi jxetis milionojn da floroj el la korbo de la Supro ĉe Viaj piedoj, mi oleis vin kaj vian bastonon per oleo kaj sango kaj kisoj.

45. Mi ekbruligis Vian marmoron - ay! en morto.

46. ​​Mi estis batita per la rekono de Via buŝo, kiu neniam trinkas vinon, sed la vivon.

47. Kiel la roso de la Universo blankigas la lipojn!

48. Ah! fluganta fluo de la steloj de la patrino Supernalo, petegis!

49. Mi estas Ŝi, kiu devus veni, la Virga de ĉiuj homoj.

50. Mi estas knabo antaŭ Vi, ho Dio satiro.

Vi premos la plezuron - Nun! Nun! Nun!

52. Io Pan! Io Pan! Mi amas Vin. Mi amas Vin.

53. Ho mia Dio, indulgu min!

54. Nun!
Ĝi fariĝis! Morto.

55. Mi laŭte ekkriis la vorton - kaj ĝi estis potenca sorĉo ligi la Invisible, sorĉon por ligi la ligon; Jes, por ligi la ligon.


1. Ho mia Dio! Uzu min denove, ĉiam. Por eterne! Por eterne!

2. Kiu venis fajro de Vi, venas akvo de mi; tial Via spirito tenu min, tiel ke mia dekstra mano liberigu la fulmon.

3. Vojaĝante tra la spaco, mi vidis la brulvundon de du galaksioj, frapante unu la alian kaj kroĉante kiel taŭroj sur la tero. Mi timis.

4. Tiel ili ĉesis batali kaj turnis sin al mi, kaj mi estis tre mizera kaj disŝirita.

5. Mi prefere piedpremis la Monda Elefanto.

6. Ho mia Dio! Vi estas mia malgranda maskovesto!

7. Tamen Vi subtenas la Mondan Elefanton.

8. Mi rampas sub Via karapaceco, kiel amanto en la lito de sia bela; Mi rampas kaj sidas en via koro, kvazaŭ kvazaŭ kvazaŭ.

9. Vi rifuzas min, ke mi ne aŭdas la trumpetadon de tiu Monda Elefanto.

10. Vi ne valoras obolon en la agora; tamen vi ne povas esti aĉetita ĉe la liberigo de la tuta Universo.

11. Vi estas kiel bela nubia sklavo, klinanta ŝian nudan purpuraĵon kontraŭ la verdaj kolonoj de marmoro, kiuj estas super la bano.

12. Vinaĵetoj de ŝiaj nigraj pezoj.

13. Mi trinkis vinon dum unu momento en la domo de Pertinax. La taĉ-knabo favoris min, kaj donis al mi la bonan dolĉan knabinon.

14. Estis dika knabo, sperta en heroaĵoj, atleto. La plena luno forkuris kolere sub la kravato.
Ah! sed ni ridis.

15. Mi estis ebria ebria, ho mia Dio! Tamen Pertinax kondukis min al la edzino.

16. Mi havis kronon da dornoj por mia tuta doto.

17. Vi estas kiel kapra kapro el Astor, Ho mia Dio, graĉita kaj kruela kaj diablo forta.

18. Pli malvarma ol la tuta glacio de ĉiuj glaciares de la Nuda Monto estis la vino por mi.

19. Sovaĝa lando kaj malplena luno.
Nuboj tremantaj super la ĉielo.
Cirkvito de pinoj, kaj de altaj haŭtoj preter. Vi en la mezo!

20. Ho ĉiuj bufoj kaj katoj, ĝoju! Vi slimy things, venu ĉi tien!

21. Dancu, dancu al la Eternulo, nia Dio!

22. Li estas li! Li estas li! Li estas li!

23. Kial mi iru?

24. Kial? Kial? Venas la subita kapo de miliono da inferoj.

25. Kaj la ridado kuras.

26. Sed malsano ne la Universo; sed ne skuas la stelojn.

27. Dio! kiel mi amas Vin!

28. Mi iras en azilo; Ĉiuj viroj kaj virinoj pri mi estas frenezaj.

29. Ho frenezo! frenezo! frenezo! dezirinda vi estas!

30. Sed mi amas Vin, ho Dio!

31. Ĉi tiuj viroj kaj virinoj tremas kaj ploris; Ili eksaltas malsaĝecon.

32. Mi komencas timi. Mi ne havas kontrolon; Mi estas sola. Sola. Sola.

33. Kredu, ho Dio, kiel mi feliĉas pri Via amo.

34. Ho marmoro! Ho falsa vizaĝo! Mi amas viajn malhelajn kisojn, sangajn kaj obstinajn! Ho marmoro! Viaj kisoj estas kiel suna lumo sur la bluaj Ageoj; ilia sango estas la sango de la sunsubiro super Ateno; ilia stinko estas kiel ĝardeno de Rozoj de Makedonio.

35. Mi sonĝis pri sunsubiro kaj rozoj kaj vinberoj; Vi estis tie, ho mia Dio, Vi kutimis vin kiel Atenea kortumo, kaj mi amis Vin.

36. Vi ne estas sonĝo, Ho vi ankaŭ belega por dormi kaj veki!

37. Mi disvastigas la frenezajn homojn de la tero; Mi iras sola kun miaj malgrandaj pupoj en la ĝardeno.

38. Mi estas Gargantuan granda; La galaksio estas nur la fumo-ringo de mia incenso.

39. Bruligu strangajn herbojn, ho Dio!

40. Komprenu al mi magian likvoron, knabojn, per viaj rigardoj!

41. La animo estas ebria.

42. Vi trinkas, ho mia Dio, sur miaj kisoj.

43. La Universaj ruliloj; Vi rigardis ĝin.

44. Dufoje, kaj ĉio estas farita.

45. Venu, ho mia Dio, kaj ni brakumu!

46. ​​Feliĉe, kruele, ardeme, pacience; do mi laboros.

47. Estos Fino.

48. Ho Dio! Ho Dio!

49. Mi estas malsaĝa ami Vin; Vi estas kruela, Vi forprenas vin.

50. Venu al mi nun! Mi amas Vin! Mi amas Vin!

51. Ho mia kara, mia kara - Kisu min! Kisu min! Ah! sed denove.

52. Dormu, prenu min! Morto, prenu min! Ĉi tiu vivo estas tro plena; doloroj, ĝi malrapidas, sufiĉas.

53. Lasu min reiri en la mondon; kaj reen en la mondon.


1. Mi estis la pastro de Amon-Ra en la templo de Amon-Ra ĉe Thebai.

2. Sed Bacĥo ekkantis kun siaj trupoj da vinberkoloraj knabinoj, knabinoj en malhelaj manteloj; kaj Bacĥo en la mezo kiel feliĉo!

3. Dio! Kiel mi ekkuris en mia kolero kaj disĵetis la koruson!

4. Sed en mia templo staris Bacĥo kiel la pastro de Amon-Ra.

5. Sekve mi iris sovaĝe kun la knabinoj en Abisenion; kaj tie ni loĝis kaj ĝojis.

6. Iomete; jes, en bono!

7. Mi manĝos la maturajn kaj nefruktajn fruktojn por la gloro de Bacĥo.

8. Terasoj de ilex, kaj tavoloj de onikso kaj opalo kaj sardonykso kondukantaj al la malvarmeta verdeta pórtico de malachite.

9. Ene estas kristalo, formita kiel ostro - O gloro de Priapo! O beatitudo de la Granda Diino!

10. Ĉi tie estas perlo.

11. O Pearl! Vi venis de la majesto de timo Amon-Ra.

12. Tiam mi la pastro vidis konstantan brilon en la koro de la perlo.

13. Tiel brila ni ne povis aspekti! Sed jen! sangan ruĝan rozon sur rozo de brilanta oro!

14. Do mi adoris la Dion. Bacĥo! Vi estas la amanto de mia Dio!

15. Mi, kiu estis pastro de Amon-Ra, kiu vidis la riveron de la Rivero dum multaj lunoj, pro multaj multaj lunoj, estas la juna besto de griza tero.

16. Mi starigos mian dancon en viaj konzukoj, kaj miaj sekretaj amoj estos dolĉaj inter vi.

17. Vi havos amanton inter la estroj de la griza tero.

18. Ĉi tion li alportos al vi, sen kiu ĉiuj vane estas; Viva vivo verŝita por via amo sur Miaj Altaroj.

19. Amen.

20. Baldaŭ estu, ho Dio, mia Dio! Mi fidas por Vi, mi tre vagas inter la frenezuloj, en la griza tero de dezerteco.

21. Vi starigos la abomenindan solecon de malboneco. Ho ĝojo! meti tiun angulon-ŝtonon!

22. Li stariĝos levita sur la alta monto; nur mia Dio parolos kun ĝi.

23. Mi konstruos ĝin el unu rubeno; ĝi estos vidata de malproksime.

24. Venu! Ni irritigu la vazojn de la tero; Ili distilos fremdan vinon.

25. Ĝi kreskas sub mia mano; ĝi kovros la tutan ĉielon.

26. Vi estas malantaŭ mi: mi kriegas kun freneza ĝojo.

27. Tiam Iururiel la forta diris: Lasi nin #anka? adoras ĉi nevidebla mirindaĵo!

28. Tiel ili faris, kaj la archangeloj balais super la ĉielo.

29. Strangaj kaj místikaj, kiel flava pastro alvokante grandajn flugojn de grandaj grizaj birdoj de la Nordo, do mi staros kaj alvokas Vin!

30. Lasu ilin ne kaŝi la sunon per siaj flugiloj kaj iliaj krioj!

31. Forprenu formon kaj sekvan!

32. Mi ankoraŭ estas.

33. Vi estas kiel akrilo inter la rizo, mi estas la granda ruĝa pelikano en la sunsubvoj.

34. Mi estas kiel nigra euxnuko; kaj Vi estas la scimitar. Mi frapis la kapon de la lumo, la rompanto de pano kaj salo.

35. Jes! Mi frapas - kaj la sango faras kiel sunsubiro sur la lapiskazulo de la Ĉambro de la Reĝo.

36. Mi frapas! La tuta mondo estas forta vento, kaj voĉo krias laŭ lingvo, kiun homoj ne povas paroli.

37. Mi scias tiun teruran sonon de unua ĝojo; ni sekvu la flugilojn de la kaleŝo ĝis la sankta domo de Hxor; Ni ofertas la kvin juvelojn de la bovino sur ŝia altaro!

38. Denove la nehoma voĉo!

39. Mi retenas mian Tititanon en la dentojn de la kaleŝo, kaj mi frapas kaj triumfas, kaj svingas min super la maro.

40. Estas stranga pala dio, dio de doloro kaj mortiga malvirto.

41. Mia propra animo mordiĝas en si mem, kiel skorpio, kvazaŭ per fajro.

42. Tiun mallaŭtan Dion kun vizaĝo malkaŝis, ke Dio de subiteco kaj ridado, tiu juna Dorika Dio, mi servos al li.

43. Por ĝia fino turmentas nedirebla.

44. Pli bone la solecon de la granda griza maro!

45. Sed la homoj de la griza tero, mia Dio!

46. ​​Permesu al mi mori ilin per miaj rozoj!

47. Ho, bela Dio! Ridetas sinistra!

48. Mi forprenas Vin, ho mia Dio, kiel purpura plumo sur sunplena arbo. Kiel vi fandas en mia buŝo, Vi konsekrita sukero de la Steloj!

49. La mondo estas tute griza antaŭ miaj okuloj; Ĝi estas kiel malnova eluzita vin-haŭto.

50. La tuta vino de ĝi estas sur ĉi tiuj lipoj.

51. Vi naskiĝis min sur marmora statuo, ho mia Dio!

52. La korpo estas frostita malvarma kun la malvarmeco de miliono da lunoj; Ĝi estas pli malfacila ol la adamanto de eterneco. Kiel mi eliros en la lumon?

53. Vi estas Li, ho Dio! Ho mia kara! mia infano! mia ludo! Vi estas kiel amaso da knabinoj, kiel amaso da cignoj sur la lago.

54. Mi sentas la esencon de mildaĵo.

55. Mi estas malmola kaj forta kaj vira; sed venu! Mi estos mola kaj malforta kaj ina.

56. Vi premos min en la vinpremejo de Via amo. Mia sango manĝos Viajn fajrajn piedojn kun litanioj de Amo en Angoro.

57. Ekzistas nova floro en la kampoj, nova vintage en la vinberĝardenoj.

58. La abeloj kolektos novan mielon; la poetoj kantos novan kanton.

59. Mi gajnos la doloron de la kapro por mia premio; kaj la Dio, kiu sidas sur la ŝultroj de la Tempo, malkreskos.

60. Tiam ĉio ĉi, kio estas skribita, plenumiĝos; kaj tio estos plenumita.

1. Mi estas kiel knabino bananta en klara naĝejo de dolĉa akvo.

2. Mia Dio! Mi vidas Vin malluma kaj dezirinda, leviĝanta tra la akvo kiel ora fumo.

3. Vi estas tute ora, la haroj kaj la brovoj kaj la brila vizaĝo; eĉ en la fingrojn kaj pikilojn Vi estas unu ruĝa revo de oro.

4. Profunda en viaj okuloj, kiuj obeas mian animon, kiel archangelo, kiu difektas la sunon.

5. Mia glavo trapasas kaj tra Vi; Kristalaj lunoj ekrigardas el Via bela korpo, kiu estas kaŝita malantaŭ la ovaloj de Viaj okuloj.

6. Pli profunda, iam pli profunda. Mi falas, eĉ kiel la tuta Universo falas la abismon de la jaroj.

7. Por eternevokoj; alvokas la Overworld; la mondo de la Vorto atendas nin.

8. Faru parolon, ho Dio! Fiksu la fangojn de la hundido Eterneco en ĉi tiu gorĝo!

9. Mi estas kiel vundita birdo flapanta en rondoj.

10. Kiu scias, kie mi falos?

O benita Unu! Ho Dio! Ho mia konsumanto!

12. Lasu min fali, fali, fali, malproksime, sola!

13. Lasu min fali!

14. Ankaŭ ne ekzistas ripozo, Dolĉa Koro, savu en la naskiĝejo de la reĝa Bacĥo, la femuro de la plej Sankta.

15. Tie ripozas, sub la kanopio de nokto.

16. Urano kuŝas Eros; Marsyas chid Olympas; Mi kuŝis mian belan amanton kun sia suno; ĉu mi ne kantos?

17. Ĉu ĉu miaj miregoj ne alportas al mi la mirindan kompanion de la dioj, iliaj korpoj glitantaj per la oleo de luno kaj mielo kaj mirho?

18. Vi adoras, ho miaj amantoj; Lasu nin antaŭen al la senmova truo!

19. Tie ni festos pri mandrago kaj sur molo!

20. Tie la bela Unu disvastigos nin Sian sanktan festenon. En la brunaj biskvitoj ni gustumas la manĝaĵon de la mondo kaj estu forta.

21. En la ruĝa kaj terura pokalo de morto ni trinkos la sangon de la mondo kaj ebriiĝos!

22. Ohe! La kanto al Iao, La kanto al Iao!

23. Venu, ni kantu al vi, Iacchus nevidebla, Iacchus triumfanta, Iacchus indika!

24. Iacchus, ho Jakaco, ho Jakaco, estu proksime al ni!

25. Tiam la vizaĝo de ĉiuj tempoj estis mallumigita, kaj la vera lumo ekbrilis.

26. Ankaŭ estis iu krio en nekonata lingvo, kies strideco maltrankviligis la ankoraŭ akvojn de mia animo, tiel ke mia menso kaj mia korpo estis resanigitaj de ilia malsano, memkonscio.

27. Kaj anĝelo maltrankviligis la akvon.

28. Ĉi tio estis la kriado de Li: IIIOOShBTh-IO-IIIIAMAMThIBI-II.

29. Nek mi kantis ĉi tion milfoje nokte dum mil noktoj antaŭ ol Vi venis, mia flamanta Dio, kaj per Via lanco trapikis min. Via skarlata mantelo disfaldis la tutan ĉielon, tiel ke la dioj diris: Ĉio estas brulanta: tio estas la fino.

30. Vi ankaŭ metis viajn lipojn al la vundo kaj suĉis milion da ovoj. Kaj via patrino sidis sur ilin, kaj jen! steloj kaj steloj kaj finaj aferoj, kiaj steloj estas la atomoj.

31. Tiam mi ekvidis Vin, ho mia Dio, sidanta kiel blanka kato sur la tremo de la arbo; kaj la humo de la spinning mondoj estis nur Via volo.

32. Ho blanka kato, la fajreroj flugas de Via fero! Vi kraĉas dividi la mondojn.

33. Mi vidis pli pri Vi en la blanka kato, ol mi vidis en la Vidado de Æons.

34. En la boato de Ra mi vojaĝis, sed mi neniam trovis sur la videbla Universo iun ajn similan al Vi!

35. Vi estis kiel flugila blanka ĉevalo, kaj mi forkuris vin por eterne kontraŭ la Lordon de la dioj.

36. Do ni ankoraŭ kuras!

37. Vi estis kiel nuda nubo falinta en la pine-lignaj arbaroj.

38. En momento vi perdiĝis en dezerto similaj kaj malsame.

39. Sed mi vidis la belan Dion ĉe la malantaŭa vespero - kaj Vi estis Li!

40. Mi ankaŭ legis en granda Libro.

41. Sur antikva haŭto estis skribita per leteroj: Verbum fit Verbum.

42. Ankaŭ Vitriol kaj la nomo de la jeristo

VVVVV

43. Ĉiuj ĉi tiuj radoj en fajro, en stelo-fajro, maloftaj kaj tute kaj sole soleblaj - kiel Vi kaj mi, ho dezerta animo, mia Dio!

44. Jes kaj la skribo


Estas bone.
Jen la voĉo, kiu skuis la teron.

45. Ok fojojn li ekkriis laŭte, kaj de ok kaj ok mi rakontos Viajn favorojn, Ho Vi Elevenfold Dio 418!

46. ​​Jes kaj per multaj pli; De la dek en la dudek du direktoj; eĉ kiel la normala de la Piramido - do viaj favoroj estu.

47. Se mi numeros ilin, ili estas Unu.

48. Bonega estas Via amo, ho Sinjoro! Vi estas malkaŝita de la mallumo, kaj tiu, kiu falas en la teruron de la sanktejoj, eble kaptos Vin, kiel serpento, kiu kaptas malgrandan kanton.

49. Mi kaptis Vin, ho mia milda ŝerco; Mi estas kiel akcipita patrino de esmeralda; Mi instigas vin per instinkto, kvankam miaj okuloj malsukcesas de Via gloro.

50. Tamen ili estas nur malsaĝaj homoj tie. Mi vidas ilin sur la flava sablo, ĉio kovrita en Tiriano purpura.

51. Ili desegnas sian brila Dio al la lando en retoj; Ili konstruas fajron al la Lordo de Fajro, kaj kriis senkulpaj vortoj, eĉ la terura malbeno Amri maratza, maratza, atman deona lastadza maratza maritza - marán!

52. Do ili kuiras la brilan Dion, kaj kulpas lin tute.

53. Ĉi tiuj estas malvirtuloj, ho bela knabo! Ni transiru al la Mondo de la Mondo.

54. Ni fariĝu al ni agrabla aĵo, en seduzan formon!

55. Mi estos kiel bela nuda virino kun eburaj brustoj kaj oraj pecoj; Mia tuta korpo estos kiel lakto de la steloj. Mi estos gaja kaj greka, kortego de Delos, de la malstabila Insulo.

56. Vi estos kiel malgranda ruĝa vermo sur hoko.

57. Sed vi kaj mi kaptos niajn fiŝojn egale.

58. Tiam vi estos brila fiŝo kun ora dorso kaj arĝenta ventro: mi estos kiel perforta bela viro, pli forta ol du poentaj bovoj, viro de la Okcidento portanta grandan sakon da valoraj juveloj sur bastono pli granda ol la akso de ĉiuj.

59. Kaj la fiŝoj estos oferitaj al Vi kaj al la fortulo, kiun ili krucumis por Mi, kaj Vi kaj mi kisos kaj pardonos la malfeliĉon de la komenco; kaj pro la maljusteco de la komenco.


1. Ho mia bela Dio! Mi naĝas en via koro kiel bato en la monto-torento.

2. Mi saltas de lageto al lageto en mia ĝojo; Mi estas bele kun bruna kaj oro kaj arĝento.

3. Kial mi estas pli bela ol la rusaj aŭtunaj arbaroj ĉe la unua neĝo.

4. Kaj la kristala kaverno de mia penso estas pli bela ol mi.

5. Nur unu fiŝhoko povas eltiri min; ĝi estas virino genuanta ĉe la bordo de la rivereto. Estas ŝi, kiu elverŝas la brilan roston super si kaj en la sablon, por ke la rivero fluu.

6. Estas birdo sur ĉi tie mirto; nur la kanto de tiu birdo povas eltiri min el la lageto de Via koro, ho mia Dio!

7. Kiu estas ĉi tiu napola knabo, kiu ridas sian feliĉon? Lia amanto estas la potenca kratero de la Monto de Fajro. Mi vidis, ke liaj ŝarĝaj membroj portis malsupren la deklivojn per stulta lango de likva ŝtono.

8. Kaj ho! La kropo de la cikado!

9. Mi memoras la tagojn, kiam mi estis kaciko en Meksiko.

10. Ho mia Dio, ĉu vi nun estis nun mia bela amanto?

11. Ĉu mia knabo estis nun kiel via ludilo, Via ĝojo?

12. Vere, mi memoras tiujn ferajn tagojn.

13. Mi memoras, kiel ni malplenigis la maldolĉajn lagojn per nia torento da oro; kiel ni enprofundigis la trezoreblan bildon en la kratero de Citlaltepetl.

14. Kiel la bona flamo levis nin ĝis la malaltaj teroj, metante nin en la nepenetreblan arbaron.

15. Vi estis stranga skarlata birdo kun oleo. Mi estis Via amiko en la arbaroj de la malaltejo; kaj iam ajn ni aŭdis de malproksime la kruela ĉanto de kriplaj pastroj kaj la freneza krio de la Ofero de Virinoj.

16. Estis stranga ala Dio, kiu rakontis al ni pri sia saĝo.

17. Ni sukcesis esti stelitaj aknoj da ora polvo en la sabloj de malrapida rivero.

18. Jes, kaj tiu rivero ankaŭ estis la rivero de spaco kaj tempo.

19. Ni dividis de tie; iam al la plej malgranda, ĝis la plej granda, ĝis nun, ho dolĉa Dio, ni mem estas samaj.

20. Ho mia Dio! Vi estas kiel malgranda blanka kapro kun fulmo en siaj kornoj!

21. Mi amas Vin, mi amas Vin.

22. Ĉiu spiro, ĉiu vorto, ĉiu penso, ĉiu faro estas ago de amo al Vi.

23. La bato de mia koro estas la pendolo de amo.

24. La kantoj de mi estas la molaj suspiroj:

25. La pensoj de mi estas tre rabitaj:

26. Kaj miaj faroj estas la myriadoj de Viaj infanoj, la steloj kaj la atomoj.

27. Estu nenio!

28. Lasu ĉion fali en ĉi tiun ocean amon!

29. Estu ĉi tiu devoteco potenca sorĉo por exorcigi la demonojn de la Kvin!

30. Ho Dio, ĉio foriris! Vi plenumos Vian rapon. Falsa! Falsa!

31. Estas soleneco de la silento. Ne plu ekzistas voĉo.

32. Tiel estos al la fino. Ni, kiuj estas polvo, neniam falos en la polvon.

33. Tiel estos.

34. Do, mia Dio, la spiron de la Ĝardeno de Spicoj. Ĉiuj ĉi tiuj havas bonan aventuron.

35. La konuso estas tranĉita kun senfina radio; la kurbo de hiperbola vivo estiĝas.

36. Pli kaj pli longan ni flosas; tamen ni ankoraŭ estas. Ĝi estas la ĉeno de sistemoj, kiuj falas de ni.

37. Unue falas la stulta mondo; La mondo de la malnova griza tereno.

38. Ĝi perdas ĝin nepenseble, kun ĝia malgaja barba vizaĝo reganta ĝin; ĝi silentas silente kaj ve.

39. Ni silentas kaj feliĉas, kaj la vizaĝo estas la rida vizaĝo de Eros.

40. Ni ridetas, ke ni salutas lin per la sekretaj signoj.

41. Li kondukas nin en la renversitan palacon.

42. Estas la Koro de Sango, piramido atinganta ĝian verticon malsupren de la Malĝusta de la Komenco.

43. Enmetu min al Via Gloro, ho amata, princino amata de ĉi tiu malĉastulino, ene de la Sekreta Ĉambro de la Palaco!

44. Ĝi estas farita rapide; kaj la stampo estas metita sur la volon.

45. Estas unu, kiu ebligos malfermi ĝin.

46. ​​Ne per memoro, nek per imago, nek per preĝo, nek per fastado, nek per skuado, nek per drogoj, nek per ritoj, nek per meditado; nur per pasiva amo li profitos.

47. Li atendos la glavon de Amato kaj portos sian gorĝon por la batado.

48. Tiam lia sango eksaltos kaj skribos al mi kurojn en la ĉielo; Kaj skribu al mi kurojn en la ĉielo.


1. Vi estis pastro, mia Dio, inter la druidoj; kaj ni sciis la povojn de la kverko.

2. Ni faris al ni templon de ŝtonoj en la formo de la Universo, eĉ kiel vi vestis malkaŝe kaj mi kaŝis.

3. Tie ni faris multajn mirindajn aferojn antaŭ noktomezo.

4. Per la malplena luno ni laboris.

5. Sur la ebenaĵo venis la kruelega krio de lupoj.

6. Ni respondis; Ni ĉasas kun la pako.

7. Ni venis ĝis la nova Kapelo kaj Vi forportis la Sanktan Graalon sub Viaj Vestoj.

8. Sekrete kaj sekrete ni trinkis la informantan sakramenton.

9. Tiam terura malsano kaptis la homojn de la griza tero; kaj ni ĝojas.

10. Ho mia Dio, kaŝu Vian gloron!

11. Venu kiel ŝtelisto, kaj ni ŝtelu la Sakramentojn!

12. En niaj stangoj, en niaj ĉambroj, en nia amika feliĉo, ni trinku, ni trinku!

13. Estas la vino, kiu tajpas ĉion kun la vera tintro de malklara oro.

14. Estas profundaj sekretoj en ĉi tiuj kantoj. Ne sufiĉas aŭdi la birdon; Por ĝui kanton li devas esti la birdo.

15. Mi estas la birdo, kaj Vi estas mia kanto, Ho mia glora Dio, klinanta!

16. Vi regas en la steloj; Vi veturigas la konstelaciojn sep ĝis nun tra la cirko de Nenio.

17. Vi Gladiator Dio!

18. Mi ludas sur mia harpo; Vi batas la bestojn kaj la flamojn.

19. Vi ĝojas en la muziko, kaj mi en la batalo.

20. Vi kaj mi estas amataj de la Imperiestro.

21. Vidu! Li alvokis nin al la Imperia Domo.
Nokto falas; Ĝi estas granda orgio de adoro kaj feliĉo.

22. La nokto falas kiel spangula mantelo de la ŝultroj de princo sur sklavo.

23. Li levas liberan homon!

24. Demetu, ho profeto, la mantelon sur ĉi tiuj sklavoj!

25. Granda nokto kaj malmulte da fajroj; sed libereco por la sklavino, kiun ĝia gloro ampleksos.

26. Do mi ankaŭ eniris en la grandan malĝojan urbon.

27. Tie morta Messalina batis sian kronon por veneno de la mortinta Locusta; staris Caligula, kaj frapis la marojn de forgeso.

28. Kiu estis Vi, Cezaro, ke vi konis Dion ĉe ĉevalo?

29. Ĉar jen! ni vidis la Blankan Ĉevalon de la saksa gravuraĵo sur la tero; kaj ni vidis la Ĉevalojn de la Maro, kiuj flamo ĉirkaŭ la malnova griza tero, kaj la ŝaŭmo de iliaj naztruoj lumigas nin!

30. Ah! sed mi amas vin, ho Dio!

31. Vi estas kiel luno sur la glaciejo.

32. Vi estas kiel la mateniĝo de la plej finaj neĝoj sur la brulitajn falmojn de la tero de la tigro.

33. Per silento kaj per parolado mi adoras Vin.

34. Sed ĉio estas vane.

35. Nur via silento kaj Via parolado, kiu adorkliniĝas al mi.

36. Ploru, ho homoj de griza tero, ĉar ni trinkis vian vinon, kaj vi lasis nur la maldolĉajn kruĉojn.

37. Tamen de ĉi tiuj ni distilos vin likvoro preter la nektaro de la dioj.

38. Estas valoro en nia trunko por mondo de Spico kaj oro.

39. Ĉar nia ruĝa pulvoro de projekcio estas preter ĉiuj ebloj.

40. Estas malmultaj homoj; sufiĉas.

41. Ni estos plenaj de kalumnoj, kaj la vino ne malsaĝiĝas.

42. Ho, mia Dio! Kian festenon Vi provizis.

43. Jen la lumoj kaj floroj kaj knabinoj!

44. Gusto de la vinoj kaj la katoj kaj la belajn karnojn!

45. Breatu en la parfumoj kaj la nuboj de malgrandaj dioj kiel lignaj nimfoj, kiuj loĝas la nazotruojn!

46. ​​Sentu kun via tuta korpo la gloran glavon de la marmoro kaj la varma varmo de la suno kaj de la sklavoj!

47. Lasu la Nevidebla informi la tutan vorantan Lumon de ĝia perforta vigleco!

48. Jes! la tuta mondo disiĝis, kiel malnova griza arbo de la fulmo! 49. Venu, ho dioj, kaj ni festu.

50. Vi, mia kara, mia senzorge Pasero-Dio, mia plezuro, mia deziro, mia trompanto, venu kaj kroĉu ĉe mia dekstra mano!

51. Ĉi tio estis la rakonto pri la memoro pri Al-Ain la pastro; Jes, de la pastro Al Ain.


1. Per la brulado de la incenso estis la Vorto malkaŝita, kaj per la malproksima drogo.

2. O manĝo kaj mielo kaj oleo! O bela flago de la luno, ke ŝi pendigas en la centro de la feliĉo!

3. Ĉi tiuj malfiksas la svingojn de la kadavro; ĉi tiuj malhelpas la piedojn de Osiris, por ke la flamanta Dio koleru tra la firmamento per sia fantazia lanco.

4. Sed pura nigra marmoro estas la pardona statuo, kaj la senŝanĝa doloro de la okuloj estas maldolĉa por la blinduloj.

5. Ni komprenas la rabaton de tiu skuita marmoro, disŝirita de la kronita infano, la ora stango de la ora dio.

6. Ni scias, kial ĉio estas kaŝita en la ŝtono, ene de la ĉerko, en la potenca tombo, kaj ni ankaŭ respondas al Olalám! Imál! Tutulu! kiel estas skribite en la antikva libro.

7. Tri vortoj de tiu libro estas kiel vivo al nova eŭro; neniu dio legis la tutan.

8. Sed vi kaj mi, ho Dio, skribis ĝin paĝon per paĝo.

9. Nia estas la dekunua legado de la Elevenfolda vorto.

10. Ĉi tiuj sep leteroj kune faras sep diversajn vortojn; ĉiu vorto estas dia, kaj sep frazoj estas kaŝitaj en ĝi.

11. Vi estas la Vorto, mia kara, mia sinjoro, mia sinjoro!

12. Venu al mi, miksu la fajron kaj la akvon, ĉiuj dissolvos.

13. Mi atendas Vin, dormante, vekante. Mi alvokas Vin ne plu; Ĉar Vi estas en mi, Ho, kiu faris al mi belan instrumenton agorditan al Via ravo.

14. Sed vi iam ajn apartiĝis, kiel mi.

15. Mi memoras iun sanktan tagon en la krepusko de la jaro, en la krepusko de la ekvinokso de Osiris, kiam mi unue vidis Vin videble; kiam unue la terura afero eksplodis; kiam la Ibis-headed One ĉarmis la disputon.

16. Mi memoras Vian unuan kison, eĉ kiel knabino devas. Nek en la mallumaj vojo estis alia alia: Viaj kisoj restas.

17. Ne ekzistas alia apud Vi en la tuta Universo de Amo.

18. Mia Dio, mi amas Vin, ho kapro kun oraj kornoj!

19. Vi bela taŭro de Apiso! Vi bela serpento de Apep! Vi bela infano de la Graveda Diino!

20. Vi dormis en via dormo, Ho malnova malĝojo! Vi levis Vian kapon bati, Kaj ĉiuj estas solvitaj en la Abismon de Gloro.

21. Fino al la leteroj de la vortoj! Finon al la sepflanka parolado.

22. Solvu al mi la mirindaĵon de ĉio en la figuron de rapida kamelo svinganta super la sablo.

23. Li estas sola kaj abomeninda; tamen li gajnis la kronon.

24. Ĝoju! ĝoju!

25. Mia Dio! Ho mia Dio! Mi estas nur miksaĵo en la stela polvo de epokoj; Mi estas la Majstro de la Sekreto pri Aferoj.

26. Mi estas la malkaŝanto kaj la preparanto. Mia estas la Glavo - kaj la Mitro kaj la Wingè Wand!

27. Mi estas la Iniciato kaj la Detruisto. Mia estas la Globo - kaj la Bennu birdo kaj la Lotuso de Isis, mia filino!

28. Mi estas la Unu preter ĉi ĉiuj; kaj mi portas la simbolojn de la potenca mallumo.

29. Ekzistas sigilo kvazaŭ de vasta nigra opozicia morto de la maro kaj la centra flamo de mallumo, radikante ĉiun nokton.

30. Ĝi glutos tiun malplenan mallumon.

31. Sed en tiu profunda, kiu respondos: Kio estas?

32. Ne mi

33. Ne Vi, ho Dio!

34. Venu, ni ne plu kaŭzu kune; Ni ĝuu! Ni estu ni mem, silenta, unika, aparte.

35. O solaj arbaroj de la mondo! En kio kuŝoj vi kaŝos nian amon?

36. La arbaro de la lancoj de la Plejaltulo estas nomata Nokto, Hades, kaj Tago de Kolero; sed mi estas Lia kapitano, kaj mi portas lian kalikon.

37. Ne timu min kun mia lanĉisto! Ili mortigos la demonojn per siaj pomoj. Vi estos liberaj

38. Ho, sklavoj! vi ne volas, vi ne scias, kiel voli.

39. Tamen la muziko de miaj lancoj estos kanto de libereco.

40. Granda birdo blovos el la abismo de Ĝojeco, kaj forportu esti miaj kalumnoj.

41. Venu, ho mia Dio, en unu lasta ravo, ke ni atingu la Unio kun la multaj!

42. En la silento de aferoj, en la Nokto de Fortoj, preter la agado de la Tri, ni ĝuu nian amon!

43. Mia kara! Mia karulo! For, preter la Asembleo kaj la Leĝo kaj la Lumo al Anarkio de soleco kaj Mallumo!

44. Ĉar eĉ tiel ni devas vuali la brilon de nia Memo.

45. Mia kara! Mia karulo!

46. ​​Ho mia Dio, sed la amo en mi eksplodas la ligojn de Spaco kaj Tempo; Mia amo estas verŝita inter tiuj, kiuj ne amas amon.

47. Mia vino elverŝiĝis por tiuj, kiuj neniam gustumis vinon.

48. Liaj ĝemoj ebriigos ilin kaj la vigleco de mia amo kreskos potencajn infanojn de siaj knabinoj.

49. Jes! sen skizo, sen brakumi: - kaj la Voĉo respondis Yea! tio estos.

50. Tiam mi serĉis Vorton por mi mem; Nu, por mi mem.

51. Kaj la Vorto venis: Ho Vi! estas bone. Heed nenion! Mi amas Vin! Mi amas Vin!

52. Tial mi fidis al la fino de ĉiuj; eĉ ĝis la fino de ĉiuj.


Thelema

Se vi trovis ĉi tiun materialon utila aŭ lumiganta, vi eble ankaŭ interesiĝas

Marko

Ordo Templi Orientis, OTO, kaj la OTO Lamen-dezajno estas registritaj komercarkoj de Ordo Templi Orientis.

Kopirajto

Ĉiuj rajtoj pri Aleister Crowley-materialoj estas tenitaj de Ordo Templi Orientis. Ĉi tiu retejo ne estas oficiala retejo de OTO, kaj estas nek sponsorita de nek kontrolita de Ordo Templi Orientis.

La teksto de ĉi tiu materialo de Aleister Crowley estas disponebla ĉi tie nur por persona kaj nekomerca uzo. Ĉi tiu materialo estas provizita ĉi tie en oportuna serĉebla formo kiel studa rimedo por tiuj serĉantoj serĉantaj ĝin en sia esplorado. Por komerca uzo, bonvolu kontakti Ordo Templi Orientis.